Terpenix

Terpenix a vlastný výskum

Terpenix s.r.o. vznikla v roku 2013 ako 1. spin-off spoločnosť Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe (ČZU). Vďaka spolupráci s univerzitou a Katedrou kvality a bezpečnosti potravín máme prístup k najnovším technológiám a poznatkom z vedy a výskumu.

Chránený workshop

Vrecia Zembag sa vyrábajú v chránenej dielni Daneta. Dielňa je prispôsobená na zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Týmto spôsobom pomáhame nielen našej planéte, ale aj ľuďom so zdravotným postihnutím. Chránená dielňa Daneta je súčasťou Združenia rodičov a priateľov zdravotne postihnutých detí Daneta.

Odpadová rasca

Používame českú rascu, ktorá sa už nedá použiť pre iné potravinárske účely.


Pavel Klouček
Výkonný riaditeľ, mind maker