Overené zákazníkmi

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zaslania dotazníka spokojnosti zákazníkov

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Zasielame vám ich pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je zistenie vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely vám môžeme poskytnúť informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci Programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak budete namietať, dotazník vám už nebudeme posielať.

 1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Terpenix s.r.o., 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie"), spracúvať tieto osobné údaje:
  • emailová adresa
  • informácie o zakúpenom tovare
 2. Výššie uvedené osobné údaje budú spracované na tieto účely:
  • zasielanie prieskumov spokojnosti zákazníkov
  • .
 3. Súhlasíte so spracovaním na 60 dní na tieto účely:
  • zasielanie prieskumov spokojnosti zákazníkov
  • .
 4. Na spracúvanie týchto osobných údajov používa Prevádzkovateľ týchto Spracovateľov:
  • Poskytovateľ služieb Heureka, prevádzkovaný spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
  • Potenciálne ďalší poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré však spoločnosť v súčasnosti nevyužíva.
 5. Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo EÚ.
 6. Súhlas so spracovaním môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na úpravu preferencií ochrany osobných údajov v spodnej časti webovej stránky, kde je možné súhlas udelený e-shopu odvolať. Okrem toho je možné súhlas odvolať kliknutím na príslušný odkaz v e-maile s prieskumom spokojnosti. V takom prípade budete odhlásení na strane poskytovateľa služby Heureka.
 7. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo na:
  • odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek, pričom takéto odvolanie bude mať za následok ukončenie zasielania dotazníka spokojnosti
  • .
  • požiadať prevádzkovateľa, aby vám povedal, aké osobné údaje spracúva
  • požiadať o prístup k svojim osobným údajom spracúvaným Prevádzkovateľom a vyžiadať si ich kópiu
  • aby automatizované osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom údajov boli prenosné
  • nechať si aktualizovať alebo opraviť spracúvané osobné údaje alebo požiadať o obmedzenie ich spracúvania
  • požiadať spoločnosť o vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ nejde o osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený ďalej spracúvať podľa príslušných právnych predpisov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s nariadením
  • kontaktovať prevádzkovateľa alebo Úrad na ochranu osobných údajov
  • , ak máte akékoľvek pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov